W związku z decyzją JM Rektora AGH dotychczasowy
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
z dniem 1 września 2012 roku przekształcił się w wydziały:

Zapraszamy na strony wydziałów.